دکتر احمدی نژاد در تبریز: سیزلر منیم قلبیم دسیز

forootan-15-79.jpg

forootan-13-87.jpg

forootan-12-91.jpg

forootan-10-95.jpg

forootan (14 of 13).jpg

تشکرهای دکتر احمدی نژاد از مردم آذربایجان:

تشکر اولم به خاطر خوبی های مردم آذربایجان در طول تاریخ است. تاریخ ایران از آذربایجان جز ایمان، جز غیرت، جز شرف، جز مردانگی، جز پاکی، جز صمیمیت و مهربانی ثبت نکرده است و هرگز هم ثبت نخواهد کرد.

تشکر دومم به خاطر لطفی است که به این خادم خودتون داشتید و دارید. در انتخابات و صحنه های گوناگون این برادر و فرزند کوچک خودتون رو ....{مردم : احمدی دوستت داریم} من هم شما رو دوست دارم ، به تک تک شما از صمیم دل عشق می ورزم {ابراز احساسات مردم} به خدا ، خدا شاهد است، خدا شاهد است، نوکری شما مردم آذربایجان رو با هیچ چی تو دنیا عوض نمیکنیم {ابراز احساسات مردم} همیشه لطف داشتید، به این خادم کوچک خودتون. تشکر میکنم.

تشکر سوم به خاطر حضور حماسی امروز است. در شرایط اطلاع رسانی نامناسب، آمدید در خیابان ها و در ورزشگاه یک بار دیگه به دنیا ثابت کردید: آذربایجان اویاخدی...

اردی بهشت 92- ورزشگاه تختی تبریز

/ 1 نظر / 57 بازدید
احمدی نژاد نژاد

آیا فیلم یا متن سخنرانی مورخ ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ در اختتامیه اجلاس «علما و بیداری اسلامی» توسط آقای احمدی نژاد را ممکن است درج کنید. با تشکر از زحمات شما دوست خوب و عزیز.