شعر زیبای دکتر احمدی نژاد در پیام نوروزی سال 92

سلام بر تو ای بهار انسان ها سلام بر تو ای خرّمی دوران ها

توسرآمدی، سَروَری، سَیّدی، سالاری چهار"سین" از هفت "سین" ایرانی

تو سبزی، تو سرخی، تو سپید تو خود بهار عشقی و هفت"سین" امید

"سین"، سبز، ریزش خزانه، رویش جوانه؛ در پایش زمینه، در زایش زمانه

"سین"، سپید، زلال جلوه "بود"؛ نمایش هَمایش هستی، عشوه "وجود"

"سین"، سرخ، روی گونه، پای لب؛ بوسة‌ یک جان عاشق، جسمِ تب

تو رنگِ سرخِ حسینی ، ترانه وفا؛ سپید چو روی ماه، مدیحه‌ زهرا(س)

تو رنگ "علی" را دوست می داری؛ منم کنار سبزینه دلت جاری

توسرخی، سفیدی، سبز می مانی تورنگ رایت مردمان ایرانی

زمانه ترا صدا می کند بشنو! به قصیده فریاد و غزل های پنهانی!

/ 0 نظر / 33 بازدید